Boomverzorging

[vertical_separator]

Snoeien

Het snoeien van bomen is vaker nodig dan wordt gedacht. Het snoeien kan variëren van een pas ingeplante boom, tot een boom die zijn maximale grootte heeft bereikt. Aan een pas ingeplante boom moet jeugdsnoei plaatsvinden, wat erop gericht is om een boom te krijgen met een enkele top en die tot een rechtstammige en evenwichtig opgebouwde boom te kunnen laten uitgroeien.

Bij begeleidingssnoei wordt tegengegaan dat er zich te veel en te zware gesteltakken ontwikkelen aan de stam, die overlast zullen veroorzaken. Daarbij moet voorkomen worden dat de kruin te dicht gaat worden met als gevolg dat de bladmassa binnen in de kruin zal afsterven.

Uitdunningsnoei is van toepassing als de boom zijn maximale grootte heeft bereikt. Snoeien in deze fase is erop gericht om de ‘natuurlijke balans’ en de vorm van de boom niet te verstoren. Uitdunnen door snoeien gebeurt aan de uiteinden van alle takken, zodanig dat een bladreductie van 30% ontstaat. Afhankelijk van de boomgrootte wordt gesnoeid in de buitenste 2 tot 5 meter van de kruinomvang. Door deze wijze van onderhouden kan worden bereikt dat de boom een zeer hoge leeftijd haalt zonder een risico voor z’n omgeving te vormen. Tevens leidt bladreductie ertoe dat ook oude bomen telkenmale voldoende nieuwe wortels aanmaken. De verankering in de bodem blijft zodoende goed gewaarborgd.

Wanneer een al oude en hoge boom in uw tuin staat, kan het uitdunnen beter overgelaten worden aan Jansen Hoveniers, die met vakkundige boomverzorgers en veilige klimtechnieken in staat zijn om vanuit een boom te bepalen hoe en waar uitgedund mag worden.

Ook voor kleine snoeiwerkzaamheden kan u bij ons terecht.

[vertical_separator]

Rooien

Voor het rooien van één of meerdere bomen, wij kunnen het uitvoeren. Wij hanteren diverse werkmethodes om een boom te verwijderen, maar eigenlijk hangt dat allemaal af van de situatie. Er zijn geen ondenkbare situaties bij ons, voor alles is de juiste en passende oplossing te realiseren.

Doormiddel van het hanteren van veilige klimtechnieken, kunnen wij elke boom via lijnen en de juiste kennis in kleine stukjes uitkleden, en op een verantwoorde manier rustig laten zakken, waardoor er geen schade op de grond wordt aangericht. Mocht de boom op een slecht bereikbare plaats staan, dan kunnen wij deze rooien met behulp van een torenkraan.

Vrijkomend hout van de boom verwerken wij tot hout snippers door onze mobiele versnipperaar, of wij voeren de boom middels onze vrachtwagen met kraan af naar ons terrein, om deze daar te vermalen.

Vaak als een boom is weggehaald blijft er nog een stronk achter. Deze kunnen wij met specialistische machines voor u weg frezen tot 30cm onder het maaiveld.

[vertical_separator]

Planten & verplanten bomen

Wij leveren en planten een groot assortiment aan bomen voor particulieren, bedrijven en gemeentes. Of het nu 1 boom is, of meerdere zijn. De bomen worden geleverd in pot, draadkluit of wortelgoed.

Ook leveren wij de benodigde accessoires zoals speciale boomgrond, beluchtingsbuis, boompalen en verankeringen.

Ook voor het verplanten van bomen kunt u bij Jansen Hoveniers terecht.

[vertical_separator]

Heeft een boom die gesnoeid of gerooid moet worden, neem dan vandaag nog contact op met Jansen Hoveniers om een vrijblijvende afspraak te maken.